Thay đổi vốn điều lệ

04:21 28/12/2021

Hy vọng bài viết đã giải đáp thắc mắc của bạn. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu về dịch vụ thay đổi trụ sở công ty, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Vốn điều lệ là phần bắt buộc mà doanh nghiệp nào cũng phải kê khai cho cơ quan nhà nước, cho đối tác muốn đầu tư hợp tác. Có nhiều trường hợp trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có mong muốn hoặc bắt buộc phải thay đổi vốn điều lệ. Dưới đây là những tư vấn của một công ty luật uy tín về vấn đề này. 

Tăng vốn điều lệ

Hình thức tăng vốn điều lệ:

Các hình thức tăng vốn chủ sở hữu, tăng vốn góp thành viên; tăng vốn do công ty chào bán cổ phần.

+ Công ty TNHH MTV: Theo Luật doanh nghiệp 2014. Chủ sở hữu công ty tăng vốn bằng cách góp vốn hoặc huy động thêm nguồn vốn.

+ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Tăng vốn điều lệ có 2 trường hợp sau đây:

  • Tăng vốn góp do các thành viên cũ của công ty góp thêm vốn.

  • Tăng vốn do tiếp nhận thêm thành viên mới

+ Công ty cổ phần: Theo quy định Bộ tài chính, tăng vốn trong các trường hợp sau đây:

Phát hành cổ phần riêng lẻ, chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

Nếu công ty lên sàn chứng khoán, công ty chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần công ty. (phải đảm bảo được các điều kiện theo quy định pháp luật)

Chi phí và thời gian hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ

Phí tăng vốn điều lệ: 800.000 đồng

Thời gian: 4 ngày làm việc.

Giảm vốn điều lệ

Các trường hợp giảm vốn

Trường hợp 1: Giảm vốn do có thành viên không thanh toán đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký.

♦ Điều kiện giảm vốn do công ty có thành viên không thanh toán đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành lập công ty.

♦ Trong vòng 30 ngày tiếp theo phải nộp thông báo lên Sở kế hoạch & Đầu Tư.

Trường hợp 2: Giảm vốn để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty.

♦ Khi công ty đã hoạt động liên tục trong 02 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp, khi đó công ty hoàn trả lại một phần vốn cho thành viên.

♦ Có báo cáo tài chính tại thời điểm giảm vốn đảm bảo tiền mặt đủ để trả cho số vốn giảm của các thành viên. Cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty TNHH.

Chi phí và thời gian giảm vốn điều lệ

♦Phí dịch vụ: 3.000.000 đồng

♦Thời gian: 7 ngày làm việc.

Hy vọng bài viết đã giải đáp thắc mắc của bạn. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu về dịch vụ thay đổi trụ sở công ty, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.